Home / Thuốc kháng sinh (page 4)

Thuốc kháng sinh

Thuốc aukamox 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aukamox 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aukamox 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Sucrahasan gel 5ml là thuốc gì?Thuốc xonatrix 120 là thuốc gì?Thuốc rezoclav 500mg/62,5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc rezoclav 500mg/62,5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rezoclav 500mg/62,5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rezoclav 500mg/62,5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc imdur 60 là thuốc gì?Thuốc detriat 100 là thuốc gì?Thuốc tyrozet forte 850/5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc sachol gel 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sachol gel 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sachol gel 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lopradium 2mg là thuốc gì?Thuốc harine là thuốc gì?Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? Thuốc sachol …

Read More »
Thuốc cledomox 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cledomox 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cledomox 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc edoz kid là thuốc gì?Thuốc gintana 120mg là thuốc gì?Thuốc sumsumy là thuốc gì? Thuốc cledomox 1g …

Read More »
Thuốc eulexcin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eulexcin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eulexcin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ucyrin 75mg là thuốc gì?Thuốc cebrex 40mg là thuốc gì?Thuốc glocip 500 là thuốc gì? Thuốc eulexcin …

Read More »
Thuốc glocip 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glocip 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glocip 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bidisamin 500 là thuốc gì?Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì?Thuốc acritel 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc acritel 5mg là thuốc gì?Thuốc rutin super c là thuốc gì?Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc oralfuxim 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc oralfuxim 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc oralfuxim 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kary uni 5ml là thuốc gì?Thuốc pantyrase là thuốc gì?Thuốc elofan 30mg là thuốc gì? Thuốc oralfuxim …

Read More »
error: Content is protected !!