Home / Thuốc kháng sinh (page 4)

Thuốc kháng sinh

Thuốc fusan kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fusan kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fusan kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc binexcadil 2 là thuốc gì?Thuốc andoroxic 300 là thuốc gì?Thuốc golvaska 500mcg là thuốc gì? Thuốc fusan …

Read More »
Thuốc andoroxic 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc andoroxic 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc andoroxic 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc golvaska 500mcg là thuốc gì?Thuốc marimer 100ml là thuốc gì?Thuốc cetimed 10 là thuốc gì? Thuốc andoroxic …

Read More »
Thuốc cadirogyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cadirogyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cadirogyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc akurit 3 là thuốc gì?Thuốc legomux 15ml là thuốc gì? Thuốc dorabep 800 là thuốc gì? Thuốc cadirogyn …

Read More »
Thuốc unamoc 500/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc unamoc 500/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc unamoc 500/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc efferhasan 150 là thuốc gì? Sâm qui tinh 300ml là thuốc gì?Thuốc bequantene cream 10g là thuốc …

Read More »
Thuốc franlex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc franlex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc franlex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc roscef 10 là thuốc gì?Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nadifex 120 là thuốc gì?Thuốc chc ginkgo là thuốc gì?Thuốc fudplasma là thuốc gì? Thuốc cerepone 125mg …

Read More »
error: Content is protected !!