Home / Thuốc kháng sinh (page 5)

Thuốc kháng sinh

Thuốc micfasoblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc micfasoblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc micfasoblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bụng kinh khang là thuốc gì? Thuốc spobet 100mg là thuốc gì?Thuốc gelacmeigel 15g là thuốc gì? Thuốc micfasoblue …

Read More »
Thuốc spobet 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc spobet 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc spobet 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gelacmeigel 15g là thuốc gì?Thuốc nucleo cmp forte là thuốc gì? Thuốc ospex 600mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc azismile 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azismile 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc azismile 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc silgran 100mg là thuốc gì?Thuốc lopioz 20mg là thuốc gì?Thuốc neo dexa 5ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc doromax 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc doromax 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc doromax 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc meditrol 0.25mcg là thuốc gì?Thuốc acilesol 10 là thuốc gì?Thuốc Acemol Enfant 100mglà thuốc gì? Thuốc doromax …

Read More »
Thuốc cefprozil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefprozil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefprozil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì?Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì?Thuốc boram liverhel là thuốc gì? Thuốc perglim 3 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc novogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc novogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc novogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc antimycose 16ml là thuốc gì?Thuốc ayite là thuốc gì? Thuốc nisten 5mg là thuốc gì? Thuốc novogyl là …

Read More »
Thuốc quinoneg 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc quinoneg 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc quinoneg 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lyodura 100mg là thuốc gì?Thuốc rosuvas hasan 10 là thuốc gì? Thuốc okochi là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!