Home / Thuốc thần kinh (page 2)

Thuốc thần kinh

Thuốc night queen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc night queen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc night queen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neutasol 0.05% là thuốc gì?Thuốc orrepaste 5g là thuốc gì?Thuốc liverton 140 là thuốc gì? Thuốc night …

Read More »
Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc resines 5mg là thuốc gì? Thuốc legalon 70mg là thuốc gì?Thuốc mydocalm 150mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc seonar 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc seonar 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc seonar 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc redbama 40mg là thuốc gì?Thuốc paratramol là thuốc gì?Eyaren Ophthalmic 10ml là thuốc gì? Thuốc seonar 5mg …

Read More »
Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? Thuốc boram liverhel là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc depakine 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc depakine 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc depakine 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zedcal 200ml là thuốc gì?Thuốc cilzec 40 là thuốc gì? Thuốc tramapar là thuốc gì? Thuốc depakine …

Read More »
Thuốc clopromazin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc clopromazin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc clopromazin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc daigaku 15ml là thuốc gì?Thuốc glomezol 20mg là thuốc gì?ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? Thuốc clopromazin …

Read More »
Thuốc utrupin 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc utrupin 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc utrupin 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pannefia 40 là thuốc gì?Thuốc clabact 500 là thuốc gì?Thuốc traforan 1g là thuốc gì? Thuốc utrupin …

Read More »
Thuốc lopassi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lopassi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lopassi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zilvit 500mg là thuốc gì?Thuốc clofady là thuốc gì?Thuốc cloraxin 0.4% là thuốc gì? Thuốc lopassi là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!