Home / Thuốc thần kinh (page 2)

Thuốc thần kinh

Thuốc neuceris 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc neuceris 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc neuceris 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc axofen 180 là thuốc gì?Thuốc dospasmin 120mg là thuốc gì?Thuốc frezefev 500 là thuốc gì? Thuốc neuceris …

Read More »
Thuốc prepentin 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc prepentin 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc prepentin 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mibeplen 5 là thuốc gì?Thuốc carlodi là thuốc gì?Thuốc datrieuchung new 325 là thuốc gì? Thuốc prepentin …

Read More »
Thuốc dumazil là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dumazil là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dumazil là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc terpin gonon là thuốc gì? Thuốc loxcip 180 là thuốc gì?Thuốc clesspra 5ml là thuốc gì? Thuốc dumazil …

Read More »
Thuốc pregasafe 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pregasafe 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pregasafe 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc uruso 300 là thuốc gì?Thuốc mucitux 50 là thuốc gì?Thuốc Zinrytec tablet 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc miganil 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc miganil 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc miganil 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glosicon 80 là thuốc gì?Thuốc fe nana là thuốc gì?Thuốc aminoral là thuốc gì? Thuốc miganil 10 …

Read More »
Thuốc kuplevotin 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kuplevotin 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kuplevotin 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vacocalcium cd là thuốc gì?Thuốc santen fx 12ml là thuốc gì?Thuốc Cophavina Oralfuxim 500 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc reinal 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc reinal 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc reinal 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc miravit drops 30ml là thuốc gì?Thuốc hurazol 40 là thuốc gì?Thuốc micardis plus 40/12,5mg là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!