Home / Thuốc thần kinh (page 3)

Thuốc thần kinh

Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: abivina là thuốc gì?bostrypsin là thuốc gì?detyltatyl 250mg là thuốc gì? Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có …

Read More »
Thuốc devomir 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc devomir 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc devomir 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: pimoint 20mg là thuốc gì? actelsar 40mg là thuốc gì?livonic là thuốc gì? Thuốc devomir 25mg là thuốc …

Read More »
Thuốc cerefort 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cerefort 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cerefort 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: azithromycin 200 dhg là thuốc gì?medexa 4mg là thuốc gì?biovit drop là thuốc gì? Thuốc cerefort 800mg là …

Read More »
Thuốc an thần mimosa opc là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc an thần mimosa opc là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc an thần mimosa opc là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neurogesic m là thuốc gì?Thuốc muscino là thuốc gì?Thuốc s dicanxi là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc neurogesic m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc neurogesic m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc neurogesic m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc muscino là thuốc gì? Thuốc s dicanxi là thuốc gì?Thuốc dorithricin là thuốc gì? Thuốc neurogesic m …

Read More »
Thuốc maleutyl 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc maleutyl 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc maleutyl 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: sumakin 750 là thuốc gì?bicanma 10ml là thuốc gì?ibatonic calci là thuốc gì? Thuốc maleutyl 500mg là thuốc …

Read More »
Thuốc olanxol 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc olanxol 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc olanxol 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: mecob 500 là thuốc gì?levodipine tab là thuốc gì?tenafotin 2000 là thuốc gì? Thuốc olanxol 10mg là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!