Home / Thuốc thần kinh (page 3)

Thuốc thần kinh

Thuốc mezatam 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mezatam 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezatam 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc corneregel 10g là thuốc gì? Thuốc tepincods f là thuốc gì?Thuốc beres drops 30ml là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc trausan 100mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trausan 100mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trausan 100mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc daleston d 30ml là thuốc gì?Thuốc acnequidt 20ml là thuốc gì?Thuốc golddicron 30 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc danotan 100mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc danotan 100mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc danotan 100mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc carbomango là thuốc gì? Thuốc phudchymo là thuốc gì?Thuốc locatop 0.1% 30g là thuốc gì? Thuốc danotan …

Read More »
Thuốc zopistad 7,5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zopistad 7,5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zopistad 7,5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vicoxib 100 là thuốc gì?Thuốc emzinc tablets 20mg là thuốc gì?Thuốc acirax 5% 5g là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc spirilix 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc spirilix 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc spirilix 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc choncylox 500 là thuốc gì? Thuốc anapa cream 20g là thuốc gì?Thuốc rieserstat 50mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc trinopast 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trinopast 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trinopast 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc stadgentri stada 10g là thuốc gì?Thuốc sihiron cream là thuốc gì?Thuốc glocor 5 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc alzheilin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc alzheilin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc alzheilin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc topbrain là thuốc gì?Thuốc allerfar 4mg là thuốc gì?Alphavit Ăn Ngon Ngủ Tốt là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc hagizin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hagizin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hagizin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cazidmax là thuốc gì?Thuốc hepeverex là thuốc gì?Thuốc spiranisol forte là thuốc gì? Thuốc hagizin là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!