Home / Thuốc thần kinh (page 4)

Thuốc thần kinh

Thuốc drexler 7,5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc drexler 7,5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc drexler 7,5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ysp dermosol 10g là thuốc gì?Thuốc gastrogel là thuốc gì?Thuốc ezinol 50 là thuốc gì? Thuốc drexler …

Read More »
Thuốc bidicozan 20000mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bidicozan 20000mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bidicozan 20000mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc terpincold hà tây là thuốc gì?Thuốc vinbrex 80mg/2ml là thuốc gì?Thuốc atzoptic là thuốc gì? Thuốc bidicozan …

Read More »
Thuốc pt colin 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pt colin 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pt colin 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc eu thymo là thuốc gì?Thuốc dilodindhg là thuốc gì?Thuốc cotrimstada forte 480mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc trimibelin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trimibelin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trimibelin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cledomox 1g là thuốc gì?Thuốc edoz kid là thuốc gì?Thuốc gintana 120mg là thuốc gì? Thuốc trimibelin …

Read More »
Thuốc night queen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc night queen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc night queen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neutasol 0.05% là thuốc gì?Thuốc orrepaste 5g là thuốc gì?Thuốc liverton 140 là thuốc gì? Thuốc night …

Read More »
Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc resines 5mg là thuốc gì? Thuốc legalon 70mg là thuốc gì?Thuốc mydocalm 150mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc seonar 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc seonar 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc seonar 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc redbama 40mg là thuốc gì?Thuốc paratramol là thuốc gì?Eyaren Ophthalmic 10ml là thuốc gì? Thuốc seonar 5mg …

Read More »
Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? Thuốc boram liverhel là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!