Home / Thuốc thần kinh (page 4)

Thuốc thần kinh

Thuốc SaVi Quetiapine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc SaVi Quetiapine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc SaVi Quetiapine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì?Thuốc bivibact 250 là thuốc gì?Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinphason 100 là thuốc gì?Thuốc bivibact 250 là thuốc gì?Thuốc sketixe 5 là thuốc gì? Thuốc lesulpin …

Read More »
Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì?Thuốc lomexin 200 là thuốc gì?Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì? Thuốc sobelin 5 …

Read More »
Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì?Thuốc nadifex 120 là thuốc gì? Thuốc chc ginkgo là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc seryn soft cap là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc seryn soft cap là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc seryn soft cap là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc santafe syrup 50mg/5ml là thuốc gì?Thuốc pidocar 75 là thuốc gì?Thuốc reduze 295mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc shakes 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc shakes 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc shakes 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fitorhi f là thuốc gì?Thuốc alphamethason DHT là thuốc gì? Thuốc blissfast là thuốc gì? Thuốc shakes …

Read More »
error: Content is protected !!