Home / Thuốc thần kinh (page 5)

Thuốc thần kinh

Thuốc depakine 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc depakine 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc depakine 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zedcal 200ml là thuốc gì?Thuốc cilzec 40 là thuốc gì? Thuốc tramapar là thuốc gì? Thuốc depakine …

Read More »
Thuốc clopromazin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc clopromazin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc clopromazin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc daigaku 15ml là thuốc gì?Thuốc glomezol 20mg là thuốc gì?ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? Thuốc clopromazin …

Read More »
Thuốc utrupin 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc utrupin 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc utrupin 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pannefia 40 là thuốc gì?Thuốc clabact 500 là thuốc gì?Thuốc traforan 1g là thuốc gì? Thuốc utrupin …

Read More »
Thuốc lopassi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lopassi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lopassi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zilvit 500mg là thuốc gì?Thuốc clofady là thuốc gì?Thuốc cloraxin 0.4% là thuốc gì? Thuốc lopassi là thuốc …

Read More »
Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: abivina là thuốc gì?bostrypsin là thuốc gì?detyltatyl 250mg là thuốc gì? Thuốc hasancetam 800mg là thuốc gì? có …

Read More »
Thuốc devomir 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc devomir 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc devomir 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: pimoint 20mg là thuốc gì? actelsar 40mg là thuốc gì?livonic là thuốc gì? Thuốc devomir 25mg là thuốc …

Read More »
Thuốc cerefort 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cerefort 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cerefort 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: azithromycin 200 dhg là thuốc gì?medexa 4mg là thuốc gì?biovit drop là thuốc gì? Thuốc cerefort 800mg là …

Read More »
Thuốc an thần mimosa opc là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc an thần mimosa opc là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc an thần mimosa opc là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neurogesic m là thuốc gì?Thuốc muscino là thuốc gì?Thuốc s dicanxi là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc neurogesic m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc neurogesic m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc neurogesic m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc muscino là thuốc gì? Thuốc s dicanxi là thuốc gì?Thuốc dorithricin là thuốc gì? Thuốc neurogesic m …

Read More »
error: Content is protected !!