Home / Thuốc tiêu hóa (page 2)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc emerazol 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc emerazol 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc emerazol 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hotemin 10mg là thuốc gì?Thuốc pms bactamox 500 là thuốc gì?Thuốc conoges 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc lanazol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lanazol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lanazol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zipda 100 là thuốc gì?Thuốc pylokit là thuốc gì?Thuốc ferup softules là thuốc gì? Thuốc lanazol 30mg …

Read More »
Thuốc alusi 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc alusi 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc alusi 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vigamox 0,5% 5ml là thuốc gì?Thuốc hepagold 500ml là thuốc gì?Thuốc olovitex là thuốc gì? Thuốc alusi …

Read More »
Thuốc stomedon 20/10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc stomedon 20/10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc stomedon 20/10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glutamax 500mg là thuốc gì?Thuốc levoagi 5 là thuốc gì?Thuốc sulfarlem 12.5mg là thuốc gì? Thuốc stomedon …

Read More »
Thuốc mecosol 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mecosol 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mecosol 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc blooming 500 là thuốc gì?Thuốc viavan là thuốc gì? Thuốc ludox 100mg là thuốc gì? Thuốc mecosol …

Read More »
Thuốc berberal f 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc berberal f 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc berberal f 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc h enzyme gold là thuốc gì?Thuốc rirocan là thuốc gì?Thuốc harnal ocas 0.4mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc axolop 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc axolop 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc axolop 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kacetam plus là thuốc gì?Thuốc bom vital plus là thuốc gì?Thuốc tadafast 20mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!