Home / Thuốc tiêu hóa (page 3)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc orieso 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc orieso 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc orieso 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hamov vạn xuân là thuốc gì?Thuốc halfhuid 10 là thuốc gì?Thuốc betanzyme là thuốc gì? Thuốc orieso …

Read More »
Thuốc porarac 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc porarac 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc porarac 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dorotyl 500 là thuốc gì?Thuốc batigan là thuốc gì?Thuốc methionin 250 là thuốc gì? Thuốc porarac 20mg …

Read More »
Thuốc debutinat 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc debutinat 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc debutinat 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc diasolic là thuốc gì?Thuốc tanagimax là thuốc gì? Thuốc vastec 35 mr là thuốc gì? Thuốc debutinat …

Read More »
Thuốc pro acidol plus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pro acidol plus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pro acidol plus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc darinol 300 là thuốc gì?Thuốc aukamox 625 là thuốc gì?Thuốc Sucrahasan gel 5ml là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc Colicare Drops 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Colicare Drops 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Colicare Drops 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc derimucin 100mg/5g là thuốc gì?Thuốc indocollyre 0.1% 5ml là thuốc gì?Thuốc usaallerz 120 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc Sucrahasan gel 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Sucrahasan gel 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Sucrahasan gel 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc xonatrix 120 là thuốc gì?Thuốc rezoclav 500mg/62,5mg là thuốc gì?Thuốc imdur 60 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc lopradium 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lopradium 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lopradium 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc harine là thuốc gì?Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì?Viên sắt algaferi là thuốc gì? Thuốc lopradium 2mg …

Read More »
error: Content is protected !!