Home / Thuốc tiêu hóa (page 3)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc rabestad 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rabestad 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rabestad 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc modom’s là thuốc gì?Thuốc vivace là thuốc gì?Thuốc sunapred 20 là thuốc gì? Thuốc rabestad 20 là …

Read More »
Thuốc modom's là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc modom’s là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc modom’s là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vivace là thuốc gì? Thuốc sunapred 20 là thuốc gì?Thuốc greenmaton là thuốc gì? Thuốc modom’s là thuốc …

Read More »
Men tiêu hóa castodi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Men tiêu hóa castodi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Men tiêu hóa castodi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc najatox 40g là thuốc gì?Thuốc medi neuro ultra là thuốc gì?Thuốc dermofar 10g là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc dromasm fort 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dromasm fort 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dromasm fort 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc maxxviton 1200 là thuốc gì?Thuốc circuton là thuốc gì?Thuốc unihy 5ml là thuốc gì? Thuốc dromasm …

Read More »
Cốm lactobamin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Cốm lactobamin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Cốm lactobamin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc olmed 10mg là thuốc gì? Thuốc maloxid plus là thuốc gì?Thuốc fixlo plus là thuốc gì? Cốm lactobamin …

Read More »
Thuốc omesel 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc omesel 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc omesel 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc thymokid mymy là thuốc gì?Thuốc glucankiddy là thuốc gì? Thuốc hasitec 5 là thuốc gì? Thuốc omesel …

Read More »
Thuốc enteric dạng viên là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc enteric dạng viên là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc enteric dạng viên là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc haginat 250 là thuốc gì?Thuốc esliver là thuốc gì?Thuốc remeclar 250 là thuốc gì? Thuốc enteric …

Read More »
error: Content is protected !!