Home / Thuốc tiêu hóa (page 4)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc xymex mps tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc xymex mps tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc xymex mps tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinacode 5mg là thuốc gì?Thuốc cordaflex 20mg là thuốc gì?Thuốc acticarbine là thuốc gì? Thuốc xymex …

Read More »
Thuốc esliver là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esliver là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esliver là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc remeclar 250 là thuốc gì?Thuốc avelox 400mg là thuốc gì?Thuốc hinew arginin là thuốc gì? Thuốc esliver là …

Read More »
Thuốc acticarbine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acticarbine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acticarbine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc natrilix sr 1.5mg là thuốc gì?Thuốc caledo là thuốc gì?Thuốc hapenxin 500 hậu giang là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc prasocare 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc prasocare 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc prasocare 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc molvitax là thuốc gì? Thuốc magnum cramp là thuốc gì?Thuốc terneurine h 5000 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Biscan-G capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Biscan-G capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Biscan-G capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc queenmin là thuốc gì?Thuốc nadecin 10 là thuốc gì?Viên ngậm herbacof là thuốc gì? Thuốc Biscan-G capsule …

Read More »
Thuốc carbomango là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc carbomango là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc carbomango là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phudchymo là thuốc gì?Thuốc locatop 0.1% 30g là thuốc gì?Thuốc flagentyl 500 là thuốc gì? Thuốc carbomango là …

Read More »
Thuốc pentasa 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pentasa 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pentasa 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc miarotin 100 là thuốc gì?Thuốc bomaferon là thuốc gì?Thuốc philduocet tab là thuốc gì? Thuốc pentasa 1g …

Read More »
Thuốc miarotin 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc miarotin 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc miarotin 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bomaferon là thuốc gì?Thuốc philduocet tab là thuốc gì?Thuốc neocilor syrup 50ml là thuốc gì? Thuốc miarotin …

Read More »
error: Content is protected !!