Home / Thuốc tiêu hóa (page 4)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc harine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc harine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc harine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì?Viên sắt algaferi là thuốc gì?Thuốc trimibelin 10mg là thuốc gì? Thuốc harine là …

Read More »
Thuốc ovalax traphaco 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ovalax traphaco 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ovalax traphaco 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc calcium nic extra 10ml là thuốc gì?Thuốc eulexcin 500 là thuốc gì? Thuốc ucyrin 75mg là …

Read More »
Thuốc Bobotic Oral Drops 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Bobotic Oral Drops 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Bobotic Oral Drops 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pyzacar 25 là thuốc gì?Thuốc pecaldex 10ml là thuốc gì? Thuốc librax 5/2.5mg là thuốc …

Read More »
Thuốc librax 5/2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc librax 5/2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc librax 5/2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc diurefar 40 là thuốc gì?Thuốc cardilopin 10 là thuốc gì?Thuốc hepotec 200mg là thuốc gì? Thuốc librax …

Read More »
Thuốc pantyrase là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pantyrase là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pantyrase là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc elofan 30mg là thuốc gì?Thuốc Aminocee Drops 15ml là thuốc gì?Thuốc melorich 7.5mg là thuốc gì? Thuốc pantyrase …

Read More »
error: Content is protected !!