Home / Thuốc tiêu hóa (page 5)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc mebsyn 135 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mebsyn 135 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mebsyn 135 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc xorimax 250mg là thuốc gì? Thuốc Alembic Azithral 500mg là thuốc gì? Thuốc bonlactor là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc decolic 24mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc decolic 24mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc decolic 24mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dasarab 75 là thuốc gì?Thuốc pantocid iv là thuốc gì?Thuốc cadiroxim 250 là thuốc gì? Thuốc decolic …

Read More »
Thuốc pantocid iv là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pantocid iv là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pantocid iv là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cadiroxim 250 là thuốc gì?Thuốc dorocan plus là thuốc gì?Thuốc metazydyna 20 là thuốc gì? Thuốc pantocid …

Read More »
Thuốc kasiod 210mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kasiod 210mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kasiod 210mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fixma 100 là thuốc gì?Thuốc mosismin là thuốc gì? Thuốc nuutragen pro là thuốc gì? Thuốc kasiod …

Read More »
Thuốc avarino 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc avarino 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc avarino 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc asakoya 100 là thuốc gì?Thuốc eugintol kid là thuốc gì?Thuốc cifga 500 là thuốc gì? Thuốc avarino …

Read More »
Thuốc stomafar pharmedic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc stomafar pharmedic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc stomafar pharmedic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tizalon 2 là thuốc gì?Hạ sốt sara 60ml là thuốc gì?Kẹo viatux extra có tác dụng gì? …

Read More »
Thuốc esapbe 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esapbe 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esapbe 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ceftopix 100 là thuốc gì?Thuốc Cephalexin 750 Pymepharco là thuốc gì?Thuốc viprolox 500mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc duhuzin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc duhuzin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc duhuzin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hepa merz 5g/10ml là thuốc gì?Thuốc triapremin cream 15g là thuốc gì?Thuốc lengaza là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!