Home / Thuốc tiêu hóa (page 5)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc elofan 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc elofan 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc elofan 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Aminocee Drops 15ml là thuốc gì?Thuốc melorich 7.5mg là thuốc gì?Thuốc pacemin b1 325mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc ikofate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ikofate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ikofate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì?Thuốc bronast 20mg là thuốc gì?Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? Thuốc ikofate …

Read More »
Thuốc bronast 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bronast 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bronast 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì?Thuốc optipan 50mg là thuốc gì?Thuốc euvipol là thuốc gì? Thuốc bronast 20mg …

Read More »
Thuốc sulfaganin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sulfaganin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sulfaganin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc trimesotex 100mg là thuốc gì?Thuốc belafcap là thuốc gì?Thuốc liverton forte là thuốc gì? Thuốc sulfaganin 500mg …

Read More »
Thuốc trimesotex 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trimesotex 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trimesotex 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc belafcap là thuốc gì?Thuốc liverton forte là thuốc gì? Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? Thuốc trimesotex …

Read More »
Thuốc redbama 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc redbama 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc redbama 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc paratramol là thuốc gì?Thuốc Eyaren Ophthalmic 10ml là thuốc gì?Thuốc capesto 20mg là thuốc gì? Thuốc redbama …

Read More »
Thuốc pargine 1000mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pargine 1000mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pargine 1000mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc crasbel là thuốc gì?Thuốc trimelan là thuốc gì? Thuốc jumbomax là thuốc gì? Thuốc pargine 1000mg/10ml là …

Read More »
Thuốc capesto 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc capesto 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc capesto 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bixofen 120 là thuốc gì?Thuốc halibutin là thuốc gì?Thuốc azismile 200mg là thuốc gì? Thuốc capesto 20mg …

Read More »
Thuốc lopioz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lopioz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lopioz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neo dexa 5ml là thuốc gì?Thuốc scolanzo 15mg là thuốc gì?Thuốc boraderm 10g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc acilesol 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acilesol 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acilesol 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Acemol Enfant 100mglà thuốc gì?Thuốc infen 25 là thuốc gì?Thuốc janumet 50/500mg là thuốc gì? Thuốc acilesol …

Read More »
error: Content is protected !!